De zwangerschap die had moeten leiden tot een bijzonder 39e Bossche Front nest, een veelbelovende combinatie met een reu uit Australië wiens sperma zo'n tien jaar diepgevroren had liggen wachten, werd eind 2021 afgebroken door een ontsteking. De pups gingen verloren en Ysbrantsje moest haar baarmoeder afstaan. Een ingreep met gevolgen. Voortzetten van de Bossche Front familielijn --  tien generaties vanaf Warnsborn Shi-Kari (1978-1992) -- met een zelfgefokte pup: dat zit er in eigen huis niet meer in. 

Het initiatief is nu aan de pupkopers. Ieder is, voorafgaand aan het toevertrouwen van de pup aan hem of haar, uitgenodigd om aan ons project voor het ras mee te doen. Meedoen zo mogelijk ook aan de fokkerij, als de gezondheid van de hond de toets der kritiek doorstaat en het qua thuissituatie is op te brengen. Wie gaan de handschoen opnemen?  Voor ieder van hen en voor elk ander op onze golflengte sta ik graag open voor steun en mentorschap.

De uitdagingen voor de kynologie in het algemeen en voor ons ras in het bijzonder zijn groot. Aan mensen met visie, doorzettingsvermogen en drive is dringend behoefte. In The World of Chows in 2017-2019-2019 heb ik er gedachten aan gewijd, lees hier.

In The Chow Chow Magazine december 2017, pag 120-131: SMOOTH MEMORIES, een (engelstalig) artikel over onze begintijd in de kortharige Chow Chow.

Kari Anne AlpenChowLife1984 crp400

Onze eerste korthaar Kari (l) en zoon Anne gefotgrafeerd in de Zwitserse Alpen op de omslag van het Amerikaanse Chow LIfe Zomer 1984

Onze eerste Chow Chow was de zwarte langhaar Zol-Che van Mongolië, geboren in 1971. Wij namen met hem deel aan een clubmatch van de Nederlandse Chow Chow Club. Daar zagen we een presentatie van enkele kortharige Chows. Dat is een originele variëteit.